Conferencia de la socióloga francesa Agnès Van Zanten, lundi 17 juin 2013